1428. 20. juli. Genazzano


Pave Martin 5. imødekommer en ansøgning af Kristian Pedersen, kannik i Århus, om at overdrage ham kanonikat og præbende, ledige ved den tidligere indehaver Anders Silsters frivillige resignation, såvel som sognekirken i Hjortshøj, ledig ved den tidligere indehaver Siberts død. Det hævdes at kanonikatet og præbendet blev ledige ved pave Johannes 23.s udnævnelse af Jens Gerekesen (Lodehat) til ærkebiskop i Uppsala, og at de derfor var hjemfaldne til pavens udnævnelsesret.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Dudum Cristiernus Petri canonicus ecclesie Arusiensis canonicatum et prebendam eiusdem ecclesie tunc per liberam resignationem Andree Silster necnon parrochialem ecclesiam in Hyorchzhow Arusiensis diocesis tunc per obitum Siberti vacantes auctoritate ordinaria sibi collatos extitit pacifice assecutus illosque extunc possedit, prout possidet.

Verum a nonnullis asseritur canonicatum et prebendam predictos tempore de illis ipsi Cristierno factarum collationis et provisionis per promotionem domini Johannis episcopi olim archiepiscopi Upsalensis per olim Johannem XXIII factam vacavisse et ex hoc illos fuisse dispositioni apostolice reservatos, et propterea etiam ex certis aliis causis idem Cristiernus dubitat collationes et provisiones sibi de dictis canonicatu et prebenda ac parrochiali ecclesia factas viribus non subsistere.

Supplicat igitur, quatenus sibi de canonicatu et prebenda [fructus 4 mr.] necnon parrochiali ecclesia predictis [fructus 2 mr.] dignemini providere.

Fiat. O.

Datum Genezani Penestrine diocesis 13. kal. aug. anno 11.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.