1428. 24. juli. Riga


Rådet i Riga skriver til rådet i Lübeck.

Rådet i Riga sender en transsumpt af et brev af 5. juni 1428 sendt fra hansekøbmændene i Novgorod til rådet i Dorpat. Denne transsumpt havde rådet i Riga modtaget fra rådet i Dorpat den 15. juli 1428. Af det transsumerede brev fremgår det bl.a., at Novgorods udsendinge, som har været hos kong Erik 7. af Pommern, netop er vendt tilbage til Novgorod. I Novgorod har de nu fortalt, at kong Erik har meddelt dem, at det gods, som var blevet frarøvet russerne, nu er blevet bragt til hansestæderne.

Rådet i Riga foreslår i forlængelse heraf, at hansestæderne på den næstkommende hansedag undersøger, hvor det gods, som sagen handler om, nu befinder sig, samt at man hurtigst muligt undskylder over for russerne i Novgorod.

Tekst

Heylzame grote unde wes wy gudes vormogen to juwer ersamcheit vorgescreven.

Ersamen leven heren unde guden vrunde.

Wy entfengen in deme dage divisionis apostolorum[1] der heren breff van Darbte, de inneholdende was de utscryfft des dudeschen copmans breves, nu to Naugarden wesende, gescreven an deselven heren van Darbte.

Welkes breves lud hiirna volget van worde to worden aldus etcetera:

Ersamen heren unde guden vrunde (etc. = DD 1428. 5. jun., nr. 14280605001).

Ersamen leven heren unde guden vrunde.

So also gy wol vornemen mogen in des copmans breve, wo dat de naugardeschen boden underwyset unde warhafftigen berichtet sin etcetera, dar de vorgescreven copman grot by beschedeget mochte werden, darume wy juwer vorsichticheit bydden, dat by den steden in deme ersten bespreke edder vorgadderinge to ervarende, wor dat gud gekomen unde gebleven mach sin, unde dat dan tegen de naugardeschen so, alse sich dat in der drepelikesten wyse best vinden wyl, to vorantwordende unde uns dergeliken benalen wyllen, up dat wy dat myd juw myd ener endrechtliker stemme vorantworden mogen; dat uns doch nicht wol to donde is sunder juwer wysheyt raed na deme, dat wy nicht ervaren en hebben, wor dat gud gekomen unde gesleten mach sin.

.....

Scriptum nostro sub secreto, in vigilia Jacobi apostoli anno etcetera vicesimo octavo.

Proconsules et consules civitatis Rigensis.

1. deme dage divisionis apostolorum] dvs. 15. juli 1428.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.