1428. 26. juli.


Jakob Nielsen (Basse af Tjele) skylder Tule Tygesen (Sparre) 5 lødige mark i hansestædernes mønt, som skal betales til mikkelsdag om et år. For dette beløb pantsætter Jakob Nielsen en gård i Daperströ i Östra Strö sogn, Frosta herred, til Tule Tygesen. Hvis Jakob Nielsen ikke indløser gården som aftalt, har Tule Tygesen fortsat rettighed over ejendommen, indtil den indløses. Indløsningsdagen er altid mikkelsdag.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see æller høre læsit helsar[1] Iep Nielsøn awopn iwynneligæ mæt gwd ♦

Thet scal allæ mæn witherlict ware nw ære oc commæsculæ at iac kennes mik skyldig atware mæt thettæ opnæ breff en wælbaren man Twlæ Tygesøn fæm lødhiæmarc i Stætherræ mynt at bethale vpa sancti Michels daw nw om eth aar her næst[2] at bethale ♦

For hwilkæ pæniæ iac til pant sætter hanum myn gard i Daberstrøø i Frostæhærit mæt ald syn til liggelsæ e hwat thet hælst ær encte wndhen thaghet ♦ mæt swo dan wilkor om han æi løses som sawt ær tha scal Tulæ æller hans arwingæ hawæ then for gard wndher syn wiliæ landgildæ opatbære i at sæthiæ oc aff at sæthiæ swo længæ han hanum æller them aff løsæs ♦

Vpa sancti Michels daw scal ald tid løsyngæ dawen ware

Item til byndher iac mik oc mynæ arwingæ Tulæ oc hans arwingæ then gard nw screuen star at fri oc frælsæ oc ordgrandgøre for hwers mans til tal swo lengæ han hanum æller them til pant star oc opat ræthæ ald scadhæ giæld om han hanum aff gynghæ mæt landæ low ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum scilicet Hartwici advocati et villani Trelleborgensis Henrici Kruls consulis ibidem et Petri Johannis notarii inibi presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdxxviiio crastino sancti Jacobi apostoli gloriosi ♦

1. helsar] Herefter vel glemt iac. 2. næst] Herefter vel glemt æffter.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.