1428. 27. juli. Genazzano


Pave Martin 5. bevilger en supplik om at give i opdrag til abbeden i klostret Grobe (Pudagla) på Usedom at forlænge fristen for, at der indgås forlig mellem biskoppen i Cammin og hertug Bugislav af Pommern og hans formynder kong Erik 7. af Pommern i striden om en del af kirkens besiddelser; hvis ikke der inden for fristen bliver indgået forlig, skal de tidligere afsagte domme om bandlysning træde i kraft. Desuden om at tillade biskoppen i Cammin at løse de enkelte besiddelser fra interdikt, hvis de vil indgå forlig uden om kong Erik.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Dudum bone memorie Nicolaus episcopus Caminensis in quondam Bugslaum ducem Pomeranie pro eo, quod castra et opida in Gulsow Massow Polnow Carnhusen et Bublitz cum eorum district<ib>us[1] et pertinentiis Caminensis diocesis ad ecclesiam Caminensem pertinentia occupata detinebat illaque eidem ecclesie super hoc pluries requisitus restituere recusabat, excommunicationis sententiam promulgavit et civitatem Caminensem necnon castra terras villas et opida ducatus Pomeranie ecclesiastico supposuit interdicto; et cum propterea fuisset a parte dicti ducis ad sedem apostolicam appellatum, idem Nicolaus diversas ac successive dominus Magnus Caminensis tunc, nunc vero Hildesemensis, episcopi etiam alias sententias in Romana curia et sacro Constantiensi concilio latas, et per quas inter alia dictas excommunicationis et interdicti sententias per ipsum Nicolaum episcopum rite latas fuisse pronuntiatum extitit, sententias[2] reportavit, et successive, postquam sententie hujusmodi aggravate fuerant, ac duce predicto vita functo, cum dominus Ericus rex Dacie , tamquam tutor Bugslai ipsius quondam ducis nati et heredis minoris, ac Sophia ejusdem ducis relicta predicta castra terras et opida similiter occupassent, prout occupant, hujusmodi interdicto in suo robore persistente, s. v. certis causis svadentibus abbati monasterii Usnaniensis de Pudiglone, ejus proprio nomine non expresso, suis dedit litteris in mandatis, quatenus, si et postquam rex et ducissa prefati castra terras et opida hujusmodi episcopo et capitulo Caminensibus realiter dimisissent et restituissent vel super hiis cum eisdem episcopo et capitulo amicabiliter concordassent, hujusmodi interdictum relaxaret et excommunicatos in forma juris absolveret seu, si alias ad id eorundem episcopi et capituli accederet assensus, ipsum interdictum usque ad tempus, de quo sibi videretur, suspenderet, ita tamen, quod, si infra tempus hujusmodi restitutio vel concordia hujusmodi non fierent, interdictum ipsum repositum censeretur et observaretur sicud prius ..

Cum autem alias per prefatum abbatem ob spem restitutionis seu concordie hujusmodi consequende de episcopi et capituli predictorum assensu hujusmodi interdictum usque ad quinquennium jam elapsum suspensum fuerit, ac spes habeatur, quod, si interdictum hujusmodi usque ad unum alium annum suspenderetur, posset interim ad hujusmodi concordiam vel ad restitutionem castrorum opidorum et terrarum hujusmodi aut saltem aliquorum <ex>[3] eis perveniri, dignetur igitur e. s. ipsi abbati committere, quatenus de voluntate episcopi et capituli predictorum in finem predictum hujusmodi interdictum usque ad alium annum denuo relaxet, ita tamen, quod, si adhuc interim restitutio vel concordia hujusmodi facte non fuerint, ipsum interdictum eodem anno elapso repositum censeatur et observetur sicud prius.

Fiat de consensu. O.

Item, cum spes habeatur, quod, etiam <si>[4] rex, ducissa et Bugslaus predicti ad restitutionem seu concordiam hujusmodi infra annum predictum non declinaverint, nichilominus communitates et universitates castrorum, opidorum et terrarum hujusmodi concordiam inirent cum eisdem episcopo et capitulo eis gratam, supplicatur igilur s. v., quatenus eisdem episcopo et capitulo concedere dignemini, ut ipsi quascunque personas et communitates, que cum eis hujusmodi concordiam inierint[5] , ab excommunicationis et aliis sententiis hujusmodi in eas premissorum occasione latis per aliquem probum virum in dignitate constitutum in forma ecclesie consveta absolvi necnon in illarum castris opidis villis terris et locis interdictum hujusmodi relaxari facere valeant, facultatem concedere dignemini[6] ...

Fiat. O.

Datum G enezani Penestrine diocesis 6. kal. aug. anno 11.

1. district<ib>us] districtus Aa. 2. sententias] Dette ord er en unødvendig gentagelse. 3. <ex>] tilf. i APD. 4. <si>] tilf. i APD. 5. inierint] Således foreslået rettet i APDinierunt Aa. 6. facultatem concedere dignemini] Disse tre ord er en unødvendig tilføjelse.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.