1428. 16. august. København


Bertold Burammer skriver til Paul v. Rusdorf, højmester for Den Tyske Orden.

Bertold Burammer meddeler, at han i fællesskab med Erik Krummedige har aftalt, at der skal holdes et møde angående nogle skippere til pinse, medmindre kong Erik 7. af Pommern ønsker, at det skal ske tidligere.

Endvidere meddeler Bertold Burammer, at en del fetaljebrødre har lidt et stort nederlag i Øresund. Af den årsag har man erobret syv skibe med kanoner og tre snekker, og omkring 500 fetaljebrødre er blevet taget til fange. Endvidere er svenskerne nu kommet med hele deres styrke til Øresund.

Endelig meddeler Bertold Burammer, at kong Erik 7. af Pommern gerne vil tilstå 20 eller 30 af højmesterens skibe frit lejde igennem Øresund, såfremt højmesteren skriftligt beder kong Erik om det.

Tekst efter Styffe l.l.

Tekst

Minen vnderdanigen denst mit ganczen willen to vorn to allen tyden bereyt . ♦

Erwerdige leue gnedige here ♦

Ik bidde jwen gnaden to weten dat ik mit vrunden vor arbeydet hebbe also sunderliken mit her Erik Krummendyke de sich dar mit vlite an bewiset heft also dat desse schipperen dagh gekregen hebben wente to pinxsten id en were dat ze de koningk er esschende worde so solt ze dar na achte weken in komen doch muste ik ze vor borgen myns heren gnade wolde en suluen nicht louen sunder borgen ♦

Vortmer bidde ik jwen gnaden to weten alse vmme den dagh dar ik jwen gnaden aff screff . dar is hir noch nene tydinge van wen de heren dar komen ofte nycht, ze komen dar edder nicht so willen doch desse lude des dages dar werden vnde dar wil ik mede vnde wort to hus wart ♦

Item bidde ik jwen gnaden to weten dat hir dorch segelden vij schepe mit mersen vnde xxiij snykken vnde lepen hir vor de hauenen vnde vort dorch den Sunt in Norwegen vnde dar volgeden em desse myns heren volk vnde wunnen de vyttaligen broders aff vij schepe mit mersen vnde iij snikken vnde vengen er wol vc vnde mer sunder swerdes slach vnde de schepe hebbet ze hir vnde de sweden sin hir komet mit alle erer macht ♦

Item bidde ik jwen gnaden to weten dat hir heringes to gheyt dar ik jwen gnaden en luttingk van sende vnde bidde jwen gnaden den to dancke to nemen . ♦

Hedde ik des mer kunt krigen gerne hedde ik es jwen gnaden mer sant to desser tijd ♦

Item bidde ik jwen gnaden to weten dat ik an des rikes rade hir vor nomen hebbe oft jwe gnade hir dorch den Sunt hebben wolde xx ofte xxx schepe vnde jwe gnade dar vmme an den koningk scriuen wolde so is dat so ouer dregen dat des de koningk gerne gunnen wolde sunder jwe gnade muste dar vmme scriuen an em so wolde he ze gerne leyden ♦

Hir nach jwe gnade vpdencke nicht mer to desser tyd men wil jw gnade mer tydinges weten dat mogen jw desse schipperen berichten ♦

Dar mede beuele ik jwe gnade deme almechtigen Gode . ♦

Geuen to Kopenhauen des negesten dages na vnser vrouwen dag assumpcionis vnder myn signet ♦

Bertold Burammer ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.