1428. 29. august. Københavns slot


Kong Erik 7. af Pommern overdrager sin tjener Eggert Schulte, borger i København, sin og kronens ret i en gård i København i St. Nikolaj sogn mellem stranden og Læderstræde for den tjeneste, som Eggert har ydet dronning Margrete og kongen selv og også for fremtiden vil yde denne, hans dronning og børn, hvis han efterlader sådanne, og ellers hans farbrodersøn hertug Bugislav af Pommern.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudhs nathe Danmarks Swerighes Norghes Wendes oc Godes koning oc hertugh j Pome[rn] kungøre alle the thette breff see eller høre at for troscap oc willich thyenist som thenne [b]reffuiser Eggert Skulte wor thyener oc borgher j Køpendhauen fordhum wor nadhighe frue drotning Margrete hwess syel gudh haue / ok oss oc rikin her til gyort hauer ok han oc hans / børn oc aruinge oss oc wor kære husfrue oc wor fadherbrodhersson hertugh Buggeslaff aff Pomern / vm wy selue ey læde echte børn eller barn leuende effter oss men wilde wor herre vnne oss barn eller børn effter at lade thet eller thøm scal forde Skulte oc hans børn oc aruinge / oc wore effterkomere koninge oc rikin then samme thyenist oc troscap plichtigh ware oc ffullelike gøre tha vnne wy oc giue hanom oc hans børn oc arwinge til ewicht erwe all wor oc kronenæ rettichet vtj then gardh ther han nw boor j Cøpendhaffn / hwess helffte meth rette vnder kronen fordhum forbruden bleff / oc biscop Pæther sidhen køpte then annen helffte oc gaff swo forde Eggert Skulte gardhen all sammen effter thy som for oss ær kommet hwess lenge han sigher ware fran stranden oc til Lædherstrædet / oc bredhen / halff thrættande syelansth alen / østen nest then grund ther Hinrik Kibow nw på boør i sanctæ Niclaus sokn ♦

Thy forbyudhe wy alle oc serdelis wore fogede oc embitzmen pa Kopendhaffn forde Eggert eller hans aruinge her vtj at hindre vnder wor heffnd oc wredhe ♦

Datum in castro nostro Haffnensi anno domini mcdxxoctavo ipso die decollacionis beati Johannis baptiste nostro sub secreto presentibus appenso ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.