1428. 6. oktober. Viborg


Jens (Pallesen) Juel, væbner, tilbageleverer det gods i Sahl sogn, Ginding herred, som han havde lejet af Ribe domkapitel.

Tekst efter A.

Tekst

Jegh Jess Jwl awabn bekennes thet meth thettæ myt obne breff ath jek hawer vplat ok meth thettæ myt breff vplader hetherligh men som ær her Pally Daa och her Thomas Jenssøn kanekæ j Ribæ alt thet gotz som jegh hawer hafd aff capitelet j Ribæ j Salæ soghen i Gedingeheret ok wil jegh och schal igen andworthæ capitelet j Ribæ allæ breff ok bewisnin[a] som jek hawer aff forde capitelet j Ribæ ok kendes jek megh engen ydermere ræt eller noger tiltalæ att hawæ j forde gotz ♦

Datum Wibergis anno domini mocdxxviiio feria quarta proxima post festum benigni Francisci meo sub sigillo una cum sigillo dilecti filii mei Iwari Jwll ♦

a. allæ breff ok bewisningæ] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.