1428. 2. november. Galten herredsting


Tingsvidne af Galten herredsting om, at Niels (Jensen) Hvid af Borup har en fjerding i de to bol jord, som ligger i Haslund mark, Borup mark, Paderup mark og Vorup mark.

Tekst efter reg.

Tekst

g. Item ith widnne aff Galtennherritztinng att Nyss Huid aff Borrup haffuer enn fierdinng y de ij boel iord som ligger y the fire marck stød Hasslom marck / Borrup marck Padrup marck oc Wordup marck / ♦

Datum tisdag effter sanctorum Simonis oc Judæ dag / mcdxxviij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.