1428. 18. november.


Ejler (Nicolausen) Rønnow (til Ejsbøl) og Gert (Hartvigsen) Bryske stadfæster et skøde, i kraft af hvilket fru Helene (Nicolausdatter (Rønnow)) havde skænket en ejendom i Seest til Anders Jyde.

Tekst

Confirmation Eler Rennow vnd Gerith[1] Bryske vp de schote vnd donation, so ehre suster fruw Lehne Anders Juten gegeuen vp ein gutt tho Seest belegen.

Datum octavo die Martini.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.