1428. .


Hr. Konrad, domprovst og præst i Nakskov, erklærer, at alt, hvad hr. Henrik, tidligere sognepræst i Rødby, havde af gods i Ringsebølle sogn, havde han modtaget med kirkeværgens og sognemændenes tilladelse.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

No. 1 er given af domprousten og præsten i Nachschou ved nafn hr. Conrad , givet uti almindelig landemode udi Tiirsted, datum 1428, lydende, at hves gods hr. Hendric sogneprest i fordum tiid i Rødbye hafde af Ringsebolle kirke, det hafde hand med kirkeværies og sognemends mynde og tilladelse.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.