1428.


Niels (Stigsen (Munk)) Mus af Brusgård indgår en otteårig aftale med hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) af Avnsbjerg om gods i Demstrup og Vranum.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Nils Muss aff Brussgard dedings breff giffuitt her Iens Nielssen aff Affuensberg paa hans gotz j Demstrup j viij aar, item hans gotz j Wandom.♦

Anno etcetera mcdxxviij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.