1428.


Tingsvidne om, at Bent Puder har skødet abbeden i Voer kloster al ret og del, som var tilfaldet ham ved arv, i en gård, som er beliggende i den sydligste del af Såby.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at Benedict Puder skøtte abedt i Worcloster all sin rett och deell som hannom war tillfallenn aff rett arff i thend gaard som søderst ligger i Saaby, ♦

Dateritt mcdxxviij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.