1428..


Biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde har indløst og modtaget den gård i Neble, som Hartvig Nielsen havde pantsat til Skt. Hans kirke i Stege for to skilling grot og fire lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Hartwig Nielssenn haffuer pantsett thill sankt Hans kircke j Stige en gaard j Nøbølle for ij skilling grott och iiij. løde marck, huilcke forne penndhinge bisp Jens j Roskilde bethalde kirkenn och anamed gaarden egien / ♦

Datum 1428. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.