1428.


Klaus overdrager et pantebrev på gods i Borrby (Ingelstads herred) til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Klaus leffuerer thill closterett itt pantebreff paa goedz i Borreby. ♦

1428. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.