[1428 eller 1438].


Fru Johanne (Hansdatter) Podebusk, enke efter Mads Nielsen, pantsætter en gård i Pederstrup til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Jahanne Podebusk Matz Nilszens effterleffuersche panttebreff paa enn gard j Pederstrup : ♦

Mcdxxviij . ♦

Oversættelse

Pantebrev af fru Johanne Podebusk, enke efter Mads Nielsen, på en gård i Pederstrup.

1428.