1428. Hindsted herredsting


Tingsvidne af Hindsted herredsting om Lars Thomsens (Vestenie til Søbygård) lovlige forfald i kongens tjeneste, da en gård i Nysum blev fradømt ham, og om oplæsningen af kongens forbud mod at føre retssager mod ham.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett tingwintne att Lasz Thomeszen war j kng: mtis forfaldt, thennd tiid thennd gard j Nysom bleff hannem frandømptt, och hans fuldmechtige lod lesze kng: mtis forbiudelsze breff[a] samme dag paa Heinstedherritzting : ♦

Mcdxxviij . ♦

a. forbiudelsze breff] Ikke bevaret..

Oversættelse

Et tingsvidne at Lars Thomsen var i kgl. majestæts tjeneste og dermed forhindret i at være til stede, da gården i Nysum blev fradømt ham, og hans befuldmægtigede lod læse kgl. majestæts forbud[A] samme dag på Hindsted herredsting.

1428.

A. Kongen kunne udstede et forbud mod at involvere personer, der var bortrejst i hans tjeneste, i retssager, indtil de vendte tilbage..