1428.


Anders Troelsen skøder et portrum til Jeppe Smed på sin fosterdatters vegne.

Tekst efter reg.

Tekst

Anders Truelssøn skøttæ Jep Smet po szin foster dotters wegne Kerstine Magns Smedz dotter eet port rom iiii alne brett oc saa langt som garden wor opatt bierget ♦ Mcdxxviii ♦

Oversættelse

Anders Troelsen skødede et portrum af 4 alens bredde og så langt, som gården strakte sig op ad bjerget, til Jeppe Smed på sin fosterdatters vegne, Kirstine, datter af Mogens Smed. 1428.