1428..


Markvard Nielsen (Present?) overlader sin andel i Vollerup til ukendt side.

Tekst efter reg.

Tekst

Opladelsse breff som Marquor Nielssøn haffuer vdgiffuit paa ald hannss anpart vdj Wallerup ♦

Anno 1428 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.