1428..


Niels Larsen (Kabel (af Tostrup)) lejer Trudstolpe hovedgård med alt tilliggende af Antvorskov kloster mod en årlig leje på ni lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Niels Lauritzenn haffde Truestrop hoffuidgaardt med alt andet goedtz ther thilligger i leye for ix lødeℳ aarlig affgifft ♦

1428 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.