[1423 eller 1428]. .


Tekst efter reg. (1556).

Tekst

Eth things wiidnne att Synnholltt[1] haffuer weerriid tiill Wreeluff cloester[2] wdj lx wiinther : ♦

Aar : etcetera Mcdxxiij[3]

3. Mcdxxiij] 1428 reg. (1573).

Oversættelse

Et tingsvidne om at Sindholt har tilhørt Vrejlev kloster i 60 vintre.

År osv. 1423.