1429. 23. januar. Ringsted


Kong Erik 7. af Pommern udsteder et åbent beskærmelsesbrev for Strängnäs domkirke, hr. Thomas, udvalgt biskop, og kapitlet i Strängnäs samt for de kirker, klostre og gejstlige, som befinder sig i Strängnäs stift.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Erik meth gudz nadh . Danmarks Sweriges Norges . Wændes oc Gotes konungh oc hærtugh j Pomeren . helsom alle ware foghate . oc æmbetzmæn . riddara . oc swena . laghmen . hæredzhøffdingie oc alla andra æ . hwo the hælzt æro . som thetta wort opna breff kan fore koma . kærligha meth gudh oc wor nadhe / ♦

Oc gøre edher witerlighet . at wj nw hafue . anamat oc taghet[1] meth thetta . wort breff . Strængenæs . domkirkie . herre Thomas electum . oc capetelet . ther sama . stadz oc alle the kirkier closter oc klærkerye . som i[2] Strængenæs biscopsdøme ær / oc alt theres godz rørlighet oc vrørlighet . oc alle . thera wornadhe . oc hyon . j wor synnerlighe hægn . fridh oc . beskermelse /. ♦

Thy forbiudhom wj edher alle . oc . hwor[3] edher særdelis them æller noghet there . hær amot hindre vmaka . eller i noghre hande mate . vforrætte . wtan heller aff ware weghne . forswaren . oc fordægtinger them til rætte . swo mykit til edher staar / oc later thet enghelwnd . swo frampt som j wele gøre thet oss liofft ær oc fly ware heffnd . oc wredhe ♦

Datum Ringstede . anno domini . mcdxxixo dominica lxxe nostro sub secreto ♦

1. taghet] Vist tughet, A. 2. i] Tilføjet over linjen, A. 3. hwor] Muligvis hvor, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.