1429. 17. februar. Harre herredsting


Tingsvidne af Harre herredsting om, at hr. Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard) og hans forældre i mere end 70 år med adelig skattefrihed har haft gården Over Sønderup i Harre sogn i retmæssig besiddelse.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ læse <helse> wy Swend Lawessøn foghet i Harighærith Pether pst i Harigh Jes Koos wæpner Jes Nielsøn i Hiærck Matis Pethersøn i Ostath skow Jes Skytsøn Jepp i Abilgdgordh oc Staffen Laurissøn kiærligh meth gut ewindeligh ♦

Widhe mwæ thee nw ære eller kommæ skulle at æffter wors herræs byrd mcdxxix then næste thorsdag for sancti Mathie dagh pa hæritz thing for oss oc andre godæ mæn een welbyrdigh man herræ Nielsæ Krabbe ridder ær fæck oc framledde eth wwyldigh thingzwindæ meth ottæ beskeden dannæ men som ær Jes Nielsøn i Hiærke Pether Bondsøn i Rysum Jes Pethersøn i Nacktrupp Matis Pethersøn i Østerskoff Thøgiærd i Rosløff Jes Jwl i Thornum Jes Skytsøn oc Matis i Lannæri huilke ottæ gode men wondæ oc tygith meth sammeligh hændher oc saffde paa theres sanden at forde her Niels Krabbe oc hans foreldher haffwe frelsligh haffd i there wære een gord hether Ower Syndrupp i Harigh soghen i huilkæ gord Symen nw i boor i halfiærdæsindæ tiwæ aar oc længer for wthen lething oc landgiald som andre ridder oc swennæ i landæ boo haffwe nøth oc nydæ theres gotz ♦

At wi thette hordæ oc sowe thet winnæ wij meth wores inceglæ hengd for thette breff ♦

Giwet aar dagh oc steth som for stander skrewet

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.