1429. 11. marts. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger to supplikker af hhv. Georgius Brunswik, klerk fra Schwerin stift og evig vikar i Skt. Ibs kirke i Roskilde, og Johannes Zemmelow, klerk fra samme stift og sognepræst i Landow på Rügen i Roskilde stift, om at få tilladelse til at lade sig indvie til de højere gejstlige grader af en biskop ved kurien på søn- og helligdage, skønt det er uden for de lovformelige tidspunkter; udførelsen overdrages til biskoppen af Orense.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat s. v. .. Georrius (!) Brunswik clericus Zwerinensis diocesis perpetuus vicarius in ecclesia parrochiali s. Jacobi Roskildensi, quatinus sibi, ut a quocunque catholico antistite in Romana curia residente diebus dominicis vel festivis, simul vel successive, ad omnes sacros clericorum ordines promoveri possit non obstante, quod sit extra tempora a jure statuta, sibi et eidem antistiti licentiam dignemini misericorditer impertiri, maxime cum idem Georgius ad id artatus existit.

Item similem gratiam facientes .. Johanni Zemmelow clerico Swerinensis diocesis rector<i>[1] ecclesie parrochialis de Landeshow dicte diocesis, ratione cujus artatus existit, in omnibus ut in prima.

Concessum pro utroque, si sint artati, et committatur episcopo Auriensi. G. Conseranensis .

Datum Rome apud ss. Apostolos 5. id. martii anno 12.

1. rector<i>] således rettet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.