1429. 4. april.


Niels Nielsen i Sørup skøder på Gravlev kirkes vegne Lars Svendsen den jord, som gamle Roar ejede.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde ludindis a Nis Nielssen i Sørup skøtte Las Swenssen paa Graueløff kirckis vegne then iord som gammell Rouer otte ♦

Datum mcdxxix mandag nest epter posche vge ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.