1429. 10. april.


De slesvigske hertuger Adolf og Gerhard forlener Conrad uppe der Lucht med en årlig rente på 30 lybske mark for tro tjeneste. Den årlige rente skal han have udbetalt af rådet i Slesvig.

Tekst efter Urkundensamml. l.l.

Tekst

Van Gots gnaden wii Alff unnde Gherdt hertogen to Sleszwig etcetera bekennen unde betugen apenbar in desseme breve vor alszweme, dat wii dorch mannichvoldigen truwen denst, den Cordt uppe der Lucht unszeme bolen heren Hinricke milder dechtnisse vor unde uns na hefft gedan unde bewiset unnde den he uns unnde unsen nakomelingen noch truweliken don mach, so hebbe wii na rade unser truwen radtgevere unde manne eme to sineme levende gelenet unde lenen eme in crafft dusses breves XXX marck lubsche penninge jarliker rente, de wii noch quiid unde vry alle jare uppe sunte Mertens dach recht plicht unde orbor hebben bii unseme rade to Sleszwig.

Desse XXX marck geldes jarliker rente schal Cordt erbenomed alle jare de wile dat he levet unde darna to deme negesten sunte Merten alse he is vorstorven unbeworen opboren van uns unde van den unsen ungehindert.

Wanner over de tiid sines levendes unde sunte Mertens dag erst volgende na deme dage alse he vorstervet vorkomen is, alse de XXX marck eme denne lest volgende bedaget sindt, so scholen de erbenomeden XXX marck jarliker plicht unde orbor wedderkomen til uns unde to unsen erven unde nakomelingen.

Des to merer witlicheyt unde tuchnisse so hebbe wii Alff unde Gherdt hertogen to Sleszwig vorbenomed etcetera unse ingesegel witliken henget laten heten to desseme breve, na Godes bort XIIIIc jare XXIXc jare dominica qua cantatur misericordia domini.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.