1429. 26. maj.


Niels Jakobsen (Algudsen) i Nedergård og Henrik Nielsen (Hvidtfeldt) i Vedtofte har skødet og solgt en gård i Pusseløkke til Cecilie Jensdatter.

Tekst efter A.

Tekst

Jæc Nes Jæipssøn j Næthergardh Henric Nielssøn j Wettoffthæ wy kongøre thet allæ mæn nærdes oc komendes thet wy hauæ saldh oc skøth oc aldeles wpladith fran oss oc fran ware arwinge thin[1] nærdes brefføre Cicilliæ Jensdother all war rætigheth jnnen Pusselyckæ til ewinælig eyghæ sculendes

Til hwes widnes byrdh ware jnciglæ ære hengdæ fore thettæ breff meth andre gothæ mæns jnciglæ som ær her Jon Mosth prest j Bestrop Jes Olssøn j Kassæbølæ Matis Jenssøn j Lillæsnodet

Datum anno domini mocdoxx nono ipso die corporis Christi etcetera ♦

1. thinnæ] Vist fejl for then.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.