1429. 5. juni. [Bornholm]


Hans Bentsen i Bodilsker sogn og Bo Petersen i Pedersker sogn, væbnere, skøder en gård kaldet Stengården (nu: Stensgård) i Ibsker sogn nord for Nexø til Åge Nielsen (Sparre), landsfoged på Bornholm.

Tekst efter A. Brevets lakuner er udfyldt med støtte i det nært beslægtede brev af DD 1429. 13.-20. jul., nr. 14290713001. Jf. også Gammeldanske Diplomer 2. rk. III 174.

Tekst

Alle men thette bref[f see eller høre læs]e helse wy Hans Bentsøn j sancti Botulfs kirke sogn / Bo Petersøn j sancti Peters kirke sokn wæpnere pa Bornd[eholm ewinnelighe] meth wor herre / ♦

Kungøre wj alle men meth thette narde wort vpnæ breff thet wj wether kennes os at hafw[e saald en ærligh] man oc welburdug Aghe Nielsøn lantz foghet pa Borndeholm en wor gard liggendes jnnen sancti Jac[obs kirke sogn o]wen Nexø som kalles Stengarden meth alle tiilliggelse oc egendom vden gærde oc jnnen gærde / enth[e vndertaghet] oc fulnet tiil wore nøghe aff forde Oghe Nielsøn at hafwe vp boret for thet forde gotz / ♦

Och k[ennes wi os forde H] ans Bentsøn oc Bo Pethersøn / at hafwe skøt forde Oge Nielsøn thet forde gotz fra os oc wore arfwing[e hanum oc] hans arfwinge tiil ewynnelige eye / ♦

Och tiil binde wj forde Hans Bentsøn / oc Bo Petersøn oc wore arf[winge os at frii o]c tiilsta forde Oge Nielsøn oc hans arfwinge thet forde gotz for hwors mantz tiil thale eller hind[er] ♦

[Tiil mere] wisse oc witnæsbørd henge wj forde Hans Bentsøn oc Bo Petersøn wor jnsegle meth wilie oc witsca[p for] thette breff meth flere gode mennis jnsigle som her Anders Mychelsøn soknæ prest at sancti Jacobs kirke pa [Bor]ndeholm / Pæther Boossøn lands domere / Nis Byngh[1] / Nis Petersøn Hwithowet / Ryngh Ascersøn / wæpnere pa fo[rde Bo]rndeholm / ♦

Gifwet aar æpter gutz børd mo cdo xxixo sancti Bonefacii dag biscop oc martir ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.