1429. 21. juni. Galten herredsting


Tingsvidne af Galten herredsting om, at Tord Terkelsen, Peder Friis og Asser Mikkelsen tidligere havde skødet tre søsterdele i Risgård til Jens Hvid i Borup.

Tekst efter reg.

Tekst

c. Først ith widnne aff Galtenn herritz tinng att Tordtt Terckelsøn Peder Frijs oc Adzer Michelsøn haffde tilforne weritt paa Galtenn herritztinng oc skøtte Jess Huid som bode y Borrup iij søsterdeell y Riiss gaard / ♦

Datum tisdagenn for midsommer / mcdxxjx / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.