1429. 25. juni.


Kong Erik 7. af Pommern mageskifter med hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud, ridder, følgende gods i Løve herred: Vedby og Krageskov, Gedeved og Stumpeskov, Nørager, Hesselbjerg og fem gårde i Herslev mod til gengæld at få følgende gods i Ringsted herred: Skjoldenæs og en vandmølle, Lindebjerg, Højbjerg, to gårde i Tåstrup, en gård i Høed og otte gårde i Valsølille.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gutz nathe . Danmarks / Swerighes / Norghes / Wendes ok Godes koning / ok hertugh j Pomern / helsse alle the thette breff see eller høre / ewynnelighe meth gudh / ♦ Ok witerlicht gøre at wy effter wort rads radh haue giort fore rikenes nyttæ ok beleylicheet sculd / een mæcht ok skifftæ vm gotz som her effter neffnes / meth een schellich man her Jurghen Ruwt ridder / j swo dane matæ som her effter screuet stander til ewynnelich eyghæ haue skulende ♦

Fførst at wy aff forde her Jurghen Rwt scule haue Skioldenes ok alt Skioldenes fang j Ringstethehereth liggende Næs ok Næs fang / een watnmølle hooss Skioldenes liggende / Lindebiergh ok Lindebiergs fang / Høghebiergh ok Høghebiergs fang / two gardhe j Tosthorp j Jorsthorps sokn ther badhe schilde een tunne smør ♦ Item een gardh j Hothwith ther schilder thry pund korn / ok otte gardhe j Valsiølillæ ther nw schilde smør ok korn fore halfft fæmtende pund korn meth alle thisse forscreffne gotzes tilliggelsse swosom ær ager . ok eng . schow . ok ffischewatn wot ok thyurt som ther til hører enchte vnnen[1] taket ee huat the helst ær / eller neffnes kan / ♦

Ffore huilke samme forscreffne gotz scal forde her Jurghen Rwt aff wort ok rikenes gotz til geengiald ok wetherleggilse igen haue thisse effterscreffne gotz j Løuwehereth liggende ♦ Swosom ær Wythby ok alt Wythby fang / meth een schow som kalles Kragheschow ♦ Item een ødhe mark som kalles Gedæwidh ok Gedæwitz fang / meth Stumpeschow ther tilliggende ♦ Item Nørreagre ok Nørreagre fang j Sæby sokn ♦ Item Heslebiergh ok Heslebiergs fang j Rethersløwe sokn ♦ Item ffæm gardhe j Hersleff j Ffynnerorps sokn / j huilke gardhe nw j bo Jepp Pawelssøn ok giffuer firæ pund korn / Pether Awessøn ok giffuer tw pund korn two skepper mynne / Jepp Awessøn ok giffuer ffiræ pund korn firæ skepper mynnæ / Awe ok giffuer two pund korn two skepper mynne / ok Swndwith ther giffuer tw pund korn / meth alle thisse nw forscreffne gotzes tilliggilsse swosom ær ager ok eng / schow[2] ok fiskewatn / wot ok thyurt som ther til hører / enchte vndæn taket ee huat helst heter eller næffnes kan ♦

Thenne forsaffdhe mæcht ok skifftæ tilbinde wy oss ok wore effterkomere the ther ere koninge eller cronens forsuar j Danmark at frii ok hemlæ fforde her Jurghen Rw[t ok h]ans arwinge til ewynnelighe eyghe fore huers mantz tiltall som ræt wele søghæ effter lans low j nogre [madhe] ♦

Till thes witnesbyrdh ok mere stadhfestelsse haue wy wort jncigle meth andre wore gothe men / swo[som] ære her Jenss Haghenssøn erkebiscop j Vpsale / her Arendt Clementssøn electus j Berghen / greue Hans her abbot Niels j Soor / her abbot Pether j Ringstedhe kloster / ok her Anders Nielssøn aff Drotningeholm ridder som wort radh ære / ok her ower wore / fore thette breff latet henges ♦

Giffuet annet dagh <nest> effter sancti Johannis baptiste dagh ther vm mithsommer kommer aar effter wors herre Jhesu Christi byrdh thusende ffirehundrathe tyughe ok panæ thet nyende ♦

1. vnnen] Muligvis vnen, A. 2. eng / schow] Muligvis eng schow, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.