1429. 13. eller 20. juli. [Bornholm]


Niels Mogensen i Vestermarie sogn, væbner, sælger og skøder en gård, kaldet Pæregården i Østerlarsker sogn (nu: Pæregård, Østerlarsker sogn), til Åge Nielsen (Sparre), høvedsmand på Bornholm.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see aller høre læsæ / helser jak Ness Magnsøn i Westre Marie kirkesogn pa Borendeholm awapn ewinnelighe meth worherræ ♦

Kungør jak alle mæn meth thettæ nærde myt opne breff / thet jak wetherkenes myk meth myn frij wilie / at hawe saald en ærligh man oc wælburdich Aghe Nielsøn høuetzman pa Borendeholm / thenne nærde brefførre en myn gard[1] ligendes ynnen sancti Laurentii kirkesogn pa Borendeholm / som kalles Pæragarden oc Anders Øtbernsøn nw ynnen boor / meth all syn telligelse / som ær / ager / æng / wot / oc thyurt / skogh oc feskewatn / so myghen eghendom som jak hawer i thet forde gotz / ænte vndertaget / oc fulnet til myne nøghe for thet forede gotz at hawe oppeboret[2] myk / oc myne arwinge / hanum oc hans arffwinge athawe skøt tel ewinneligh eghe / ♦

Item tilbinder jak myk oc myne arffwinge thet forde gotz at frij oc tilstande forde Aghe Nielsøn oc hans arffwinge for hwersmanz teltal aller hinder / ♦

Tel mere wesse oc vitnesburt henger jak myt ynzeyle / meth wilie oc witskap for thettæ breff / meth flere godhe mænz ynzeyle / som her Gotskalk dæghen oc prest at sancti Laurentii kirke / Per Bosøn landzdomere / Ness Pæthersøn Hwithowet / Orm / Gutmundh / Magens Jensøn wepnere pa Borendeholm ♦

Datum anno domini mocdo xxixo ipso die beate Margarete virginis /. ♦

1. gard] gardes, A. 2. oppeboret] Herefter glemt af forede Aghe Nielsøn Oc kenes iak myk forede Ness Magnsøn forede Aghe Nielsøn thet forede gotz fra eller lignende; jf. DD 1429. 5. jun., nr. 14290605001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.