1429. 16. juli.


Peder Henriksen (Prip) sælger og skøder pantsat gods i Nørre herred til hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) af Tim på det vilkår, at skødemodtageren selv skal indfri gården fra Kristian (Jensen) Ville (Skram).

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høre æller see / helsser jæc Per Hinrykssøn kærleghe meth gudh ♦

Ok kwngør jæc thet alle mæn sa wel the nw ære som kommæ skulæ at jæc wetherkennes myk / mæth thettæ mit opnæ breff / at jac hawer saalt oc skøt oc oplathæt en hetherligh man her Eryk Nielssøn aff Tiim ryddere en myn gardh som lygger jnnæn Jælingsysl . j Nørreherret jnnæn Langeschogh soghen oc heder Øthleholms gardh . mæth all then gardhs tillythelsse oc ræteghed sa som ær aagher / æng / schogh / fyskæwatn / fægange / møllestedh wat æller thywrt ænktæ wndentaghet hwad thet helst ær / mæth sa dan wilkor / at forde her Eryk Nielssøn / scal selff infrii then forde gardh aff Cristiern Willæ effter som[1] thet breff wtwyser som han ther vppæ hawer . ♦

Oc kennæs jac megh . at hawe opboret aff forde her Eryk Nielssøn for then forde gardh fææ oc folt wærdh oc godh betalinge effter myn eghen nøghæ jnnæn allæ madæ ♦

Til hwes things wythendes byrdh . hawer jæc myth jnciglæ mæth andre godhe mæns jnciglæ for thettæ breff hænkt sa som ær Jes Lawessøn aff Tyrsbek Jes Anderssøn . ok Nys[2] Anderssøn aff Laghæ ♦

Datum anno domini mcdxx nono proximo sabbato post festum beati Kanuti regis et Martiris ♦

1. som] Muligvis sum, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.