1429. 2. august. Ferentino


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Johannes Dedendorp, klerk fra Bremen stift, om at få det overdraget til den pavelige auditør Geminianus de Prato at overdrage ham sognekirken i Wildestorp i Verden stift, såfremt den proces, som han fører derom, hverken falder ud til fordel for ham eller for hans modpart, Henricus Calverwisch, kannik i Slesvig, som har påbegyndt processen.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Johannes Dedendorp[1] , klerk fra Bremen stift, om at få det overdraget til den pavelige auditør Geminianus de Prato at overdrage ham sognekirken i Wilstorf i Verden stift, såfremt den proces, som han fører derom, hverken falder ud til fordel for ham eller for hans modpart, Henricus Calverwisch canonicus Slesvicensis, som har påbegyndt processen

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.