1429. 24. august.


Fru Elisabeth (Jensdatter (Rosenkrantz)) af Nørholm, enke efter Jon (Jakobsen (Lange med tre roser)), skænker Maribo kloster gods i Vøjstrup.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Else Jons aff Nørreholm gaffuebreff thill Mariebo closter paa goedz i Wenestrup (!) i Fyen. ♦

1429. ♦

b):

Else Jons aff Nørrehals (!) Fru Kirstine aff Sanholt[1] Fru Lucie i Vrtoftæ Stygo Nicolai armiger Ivan Fos cancellarius regis Daciæ. Johannes Michaelis curator ecclesie Vædhæl Esgerus presbyter in Thovstrup Tuco in Olgaard presbyter[2] Vøvestrup i Saling herrett i Fyn Venestrup paa Nørrebroby sogn Maribo closter mynt obs. 1429 beati Bartholomei apostoli gloriosi.

1. Sanholt] Rep. læser Sauholt. 2. Johannes Michaelis curator ecclesie Vædhæl Esgerus presbyter in Thovstrup Tuco in Olgaard presbyter] Ved disse tre personer har Jens Rosenkrantz bemærket iche adell.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.