[1429]. 14. september. Rouen


Kong Henrik 6. af Frankrig og England klager til kong Erik over, at nogle engelske købmænds folk er blevet dræbte og udplyndret i Finmarken, og forlanger sagen undersøgt og pådømt af dommere.

Datering, arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Serenissimo principi Erico dei gracia Dacie etc. Henricus eadem gracia Ffrancorum et Anglie rex dominus Hybernie salutem et fraterne dileccionis continuum incrementum. Nogle engelske købmænd havde søgt tilflugt i quodam portu regni vestri Norvegie in partibus de Finmarke post maris discrimina. Herefter var de blevet udplyndret af kongens fogeder. Datum sub signeto nostro apud villam nostram Rothomagi mensis septembris die quarta decima.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.