1429. 31. oktober.


Hr. Anders Svendsen (Udsen) skøder sit gods i Gullev, Nøddelund og Bøgeskov (Houlbjerg herred) til biskop Ulrik Stygge af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et skøde breff aff her Anders Suendssen paa thett godzs j Gudeløff Nødelund och Bøgeskouff tiil bispen / ♦

Datum mcdxxix vigilia omnium sanctorum : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.