1429. 2. december. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om, at Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, har betalt en del af sine servispenge til det pavelige kammer, i alt 8 guldfloriner, 16 solidi og 8 denarer, betalt gennem Tyge Jensen og modtaget af Antonius (de Piscia), kammerets forvalter, på vegne af Oddo, pavelig skatmester.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1429] Die 2. dicti mensis[1] prefatus dominus Oddo thesaurarius et locumtenens habuit, recipiente dicto Antonio depositario, a domino Hermanno episcopo Vibergensi pro parte sui communis servitii per manus Thuconis Johannis fl. auri de camera 8 sol. 16 et den. 8.

1. Die 2. dicti mensis] dvs. 2. december.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.