1429. . [Odense]


Borgmestre og råd i Odense udsteder et brev vedrørende lejeomkostningerne af et stykke jord, som hører til en gård i Odense. Den årlige leje af det pågældende stykke jord er 4 skilling.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

38. Item borgmesther och raadth theris bref paa etth stycke jordt, szom ligger till forne gaardth, for aarliigh leye, szom er 4 ß huertth aar.

Wdtgiiffuitth wnder Gudtz aar 1429.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.