1429.


De slesvigske hertuger Adolf og Gerhard forlener Claus Keding med en årlig rente på 50 mark af indtægten af vandmøllen ved Husum for tro tjeneste.

Tekst efter Urkundensamml. l.l.

Tekst

Wii Alff unde Gherd , van Gots gnaden hertogen to Sleszwig etcetera bekennen unde betugen apenbar in desseme breve vor alszweme, dat wii unde unse erven Clawes Kedinge unseme knechte umme sines truwes denstes willen, den he uns gedan hefft unde uns unde unsen erven in tokomeden tiiden vortan don schal, hebben vorleneth unde vorlenen mit crafft dusses breves vefftich marck geldes jarliker rente, de he hebben schal de gantzen tiid sines levendes in unde uth der watermolen de belegen is vor Husem van der alder ersten wissesten redesten rente nuth unnde hure de daruth kumpt.

Unnde desse vorscreven vefftich marck geldes schal Clawes Kedinge vorbenomed vornogen unde geven eyn jewelick de desse vorscreven molen van uns unsen erven wegen in sinen weren hefft alle jare twisschen sunte Michaelis unde sunte Mertens dage.

Alle desse vorscreven stucke lave wii Alff unde Gherdt vorbenomed unde unse erven deme vorbenomeden Clawese Kedinge stede unde vast to holdende in guden truwen ane alle argelist.

Desses to tuge unde merer bewisinge alle desser vorscreven stucke hebbe wii unse ingesegel witliken hengen heten vor dessen breff de gegeven is na Godes bordt XIIIIc jar darna in deme XXIX jare am dage etcetera[1] .

1. am dage etcetera] mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.