[1429.].


De slesvigske hertuger Gerhard og Adolf overdrager til Banneke Calliesen for livstid de godser, som Henning og Claus Kock, borgere i Flensborg, ejer i Faretoft, i Risum Mose og i Kær herred, dog med forbehold for det tilfælde, at Henning og Claus Kock igen skulle komme i hertugernes nåde.

Tekst efter Sejdelin l.l.

Tekst

Van Gots gnaden wij Alff vnde Gerdt , hertogen to Sleszwig etcetera, bekennen vnde betugen apenbar in desseme breue vor alle den jennen, de ene zeen edder horen leszen, dat wij vnseme knechte Banneke Calliesson [1] vmme sines truwen denstes willen, den he vns gedan hefft vnnde vns in tokomenden[2] tijden noch furder don mach, hebben vorlenet vnnde vorlenen mit crafft dusses breues alle de gudere, de Henning Kock vnde Clawes Kock , borger to Flensborch, liggende hebben in Fortofft jn deme Risingmore vnde in Kerherde, de tijd vth sines leuendes, quijd, frig vnde bruckliken to besittende, mit allen eren tobehoringen.

Jo doch beholde wij vns hir ane, jfft id ichteswanne in tokomenden[3] tijden na qweme, dat de suluen[4] unsen[5] erbenomeden borger bynnen Flensborch in vnsen hulden vnde gnaden qwemen edder anders in guder[6] wise twisschen vns worde, so wolde wij vns mit Banneken erbenomed in sodaner vorsegelinge vnde lenende[7] der vorscreuen gudere vnvorsecht hebben.

Dit vorscreuen loue wij Alff vnnde Gherd hertogen vnnde greuen erbenomed vor vns vnde vnnsen eruen Banneken erbenomed in truwen stede vnnde vaste to holden sunder arch etcetera.

1. Calliesson ] Calliessen, Ab. 2. tokomenden] tokomeden, Aa og Ab. 3. tokomenden] tokomeden, Aa og Ab. 4. suluen] sulue, Aa og Ab. 5. unsen] mangler i Aa; unse, Ab. 6. guder] gudere, Aa; guder, Ab. 7. lenende] lenendes, Aa; lenende, Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.