1429.


Jens Nielsen (Løvenbalk) af Aunsbjerg skøder Børglum kloster en ødegård i Musted.

Tekst efter reg.

Tekst

Skøde breff wdj huilcken Iens Nielssen aff Auentzborig mett sine mett aruing skøder tiill Børlumkloster en øøde gordt liggindis hoss Mutstedt i Ierloff heret ♦

Mcdxxix

Oversættelse

Skødebrev, i hvilket Jens Nielsen af Aunsbjerg med sine arvinger skøder Børglum kloster en ødegård beliggende ved Musted[A] i Jerslev herred.

1429.

A. Jerslev sogn, Børglum herred. Jerslev herred blev nedlagt 1793 og sognet lagt under Børglum herred.