1429. .


Jens Pedersen (Present) af Vollerup pantsætter en gård i Tjæreby til sin broder Bent (Pedersen (Present)), prior i Antvorskov kloster, for 100 mark penge.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Pederssønn aff Wolderop lonte aff prior Bent sinn broder jct marck penndinge och hannem ther fore pandsetter en sinn gaardt i Tierreby giffuer iij pund kornn, ♦

1429, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.