1429..


Bekræftelse af, at hr. Sten (Tygesen) Basse var blevet indført i forskelligt gods i Åsum herred og Bjerge herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen Basse bleff indført i en gaardt i Kirsinge en gaard i Ladbye[1] iij gaarde i Rastrop, iij gaarde i Kierby, saa och vdj Boldrup hoffuidtgaard och alt Bolderup, byen som er viij gaarde, och vdj enn gaard vdj Marsløff, disligeste vdj thre gaarde i Røgelund och ix gaarde i Hørløff, ♦

1429 ♦

1. Ladbye] Tilføjet i marg., reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.