1429.


Lyder (Lydersen) Kabel testamenterer en gård i Skelstrup til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Lyder Cabels testamente liudendis paa en gaard i Skielstorp thill closterett. ♦

1429. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.