1429.


Et brev om, at et skovområde kaldet Tavlbord er enemærke under Alling kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergmetz breff att enn schouffsdeell ther ligger hoss closter schouff kaldis Taulebortt, thett er ennemercke, och Alling closters rette eyendomme : ♦

1429. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.