1429. Houlbjerg herredsting


Et synsbrev af Houlbjerg herredsting om, at Munkehave og to skovområder ved Langvad hører til Alling kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz siønsbreff aff Holbergherritzting att enn eyendomme kaldis Munckehaffue, och tho schoffskiffther hoss Languad, hører till Allingcloster : ♦

Datum 1429 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.