1429.


Jytte Pedersdatter skøder alt sit jordegods i Rindelev, Hjelmslev herred, til Ring kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

En Jutte Pedersdatters pergamendtz skøde paa aldt hendis jordegodtz i Rindeløff vdj Hielmsleff herrit liggendis, till Ringcloster bebreffuit, ♦

Daterit 1429 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.