1429.


Peder Kabbe skøder alt sit gods i Rindelev mark til Ring kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Jt Peder Kabbis pergamendtz skøde breff huorudj hand skøder till Ringcloster aldt hans arffue godtz och kiøbegodtz vdj Rindeløffmarck, ♦

Dateritt 1429 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.