1429. Viborg landsting


Tingsvidne af Viborg landsting om Peder Krabbes skødning af sin hustrus gods i Fabjerg sogn til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett landtztings wintne att Peder Krabbe med hans høstruis raad, haffuer skiøtt till sanctj Hans closter j Wiiborg, gotz liggindis j Harsyszell j Skodborgherritt j Fabierg sogen som er en mølle kaldis Fabierg mølle, jtem v. øde gardsted j samme bye : ♦

Datum Mcdxxix . ♦

Oversættelse

Et landstingsvidne at Peder Krabbe med sin hustrus samtykke har skødet Sankt Hans kloster i Viborg gods, der ligger i Hardsyssel, Skodborg herred, Fabjerg sogn, nemlig en mølle, som kaldes Fabjerg mølle, samt 5 øde gårde i samme landsby.

Givet 1429.