1429.


Tingsvidne om, at Asser Andersen, Mikkel Pind og Mikkel Tygesen opgav deres krav på den nordligste grund i Jeksen, som tilhørte brødrene Niels og Thor Mikkelsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne att Asser Anderssenn , Michell Pind och Michell Tygissenn offuergaff all theris tilltall vdj det norderste bygestedt vdj Exenn som Niels Michelssenn och Thor Michelssen[1] brødre tilhørde, ♦

Daterit, mcdxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.