1429.


Tingsvidne om, at Øm kloster og Tørring by har lidt uret ved, at Alling har brugt Tørring mark til græsning i modstrid med et markskel mellem Tørring og Alling.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at huad fæ, aff Allingh kom[1] paa Tørning marck, siden marckschiell war giort emellom Tørningh och Allingh, tha giorde de Emcloster och Thørningh vrett, ♦

Datteritt 1429. ♦

1. kom] korn reg.; rettet i ÆA.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.